Депозитарна діяльність

   новини

Шановні депоненти!


На виконання вимог Рішення НКЦПФР від 13.06.2019р. № 327 «Про затвердження Змін до Положення про провадження депозитарної діяльності», 16.10.2019р. були внесені зміни до внутрішнього Положення про
депозитарну діяльність депозитарної установи  ТОВ "Гарант Інвест"

 

Шановні акціонери ПрАТ "Волиньобленерго" 

                 Депозитарна установа ТОВ "Гарант Інвест" повідомляє клієнтів про здійснення виплати дивідендів за  акціями ПрАТ "Волиньобленерго"  з 08.08.2018р. Для отримання дивідендів необхідно звернутися до депозитарної установи. 

                                                          __________________________________                                                                                                                                 

       На виконання вимог законодавства України, в зв`язку з набранням чинності рішення НКЦПФР від 21.12.2017р №914  Про затвердження Змін до Положення про провадження депозитарної діяльності , затверджена нова редакція  Положення про депозитарну діяльність ТОВ «Гарант Інвест» наказом № 10 від 27.04.2018 року.    

____________________________________________

        На виконання вимог законодавства України, в зв`язку з набранням чинності рішення НКЦПФР від 14.09.2017р.  №692 Про затвердження Змін до Положення про провадження депозитарної діяльності , затверджена нова   редакція Положення про депозитарну діяльність ТОВ «Гарант Інвест» наказом № 22/1 від 02.10.2017 року.

______________________________________________

Шановні депоненти !

 

Повідомляємо Вам, що Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішенням від 07.03.2017року № 148 внесла зміни до Вимог до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, що укладається між депозитарною установою та депонентом (затверджені Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.08.2013року №1412). Зразок нового Договору розміщений на власному сайті депозитарної установи у розділі "Депозитарная діяльність".

 Депонентам, які уклали договір про обслуговування рахункув цінних паперах з депозитарною установою ТОВ "Гарант Інвест", необхідно звернутися у відділ з депозитарної діяльності ТОВ "Гарант Інвест" для здійснення дій щодо приведення договору у відповідність до діючого законодавства.                                                               

У разі не вчинення Депонентом дій для приведення Договору у відповідність  до рішення №148 та відсутності в анкеті рахунку в цінних паперів інформації про адресу електронної пошти та/або контактного номеру телефону, інформування депонента про повідомлення акціонерних товариств, які направляються через депозитарну систему України, будуть здійснюваться шляхом розміщення на веб-сайті ТОВ "Гарант Інвест".                                   

                                        __________________________________

 На виконання вимог Рішення НКЦПФР від 07.03.2017р. №148 «щодо порядку направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України»10.07.2017р були внесені зміни до внутрішнього Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВ «Гарант Інвест» та затверджена нова його редакція  наказом 12/1 від 07.07.2017 року                                                                                                                   ___________________________________

 

На виконання вимог законодавства України, в зв`язку з набранням чинності рішення НКЦПФР від 30.06.2016 року №683 Про затвердження Змін до Положення про провадження депозитарної діяльності , затверджені зміни  до Положення про депозитарну діяльність ТОВ «Гарант Інвест» наказом № 14/1 від 03.08.2016 року.

                                            ___________________________________

На виконання вимог законодавства України, в зв`язку з набранням чинності Рішень НКЦПФР від 12.04.2016 року №390 та №391 та Стандарта ПАРД «Щодо встановлення депозитарними установами особи власника цінних паперів, правонаступника, спадкоємця», затвердженого рішенням Ради ПАРД від 06.04.2016 року, Протокол №5 (погоджений рішенням НКЦПФР від 28.04.2016 року №518), затверджуються зміни до Положення про депозитарну діяльність ТОВ "Гарант Інвест" наказом 11/1 від 13.06.2016 року

                                            ____________________________________

На виконання вимог законодавства України, в зв`язку з набранням чинності Рішення НКЦПФР від 27.10.2015  року № 1772 НКЦПФР про зміни до Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням НКЦПФР  від 23.04.2013 року №735,  затверджені зміни до Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВ "Гарант Інвест" наказом директора підприємства №29/1 від 10.12.2015 року.    

ДО УВАГИ ЕМІТЕНТІВ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ!

Враховуючи, що 21.07.2015 року набрало чинності рішення НКЦПФР від 09.06.2015 року №771 (далі – Рішення 771), яким внесено зміни до Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі, затвердженого рішенням НКЦПФР від 22.01.2014 року №47, повідомляємо:

Емітентам, які уклали договори про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників до 21.07.2015 року, необхідно звернутися до Депозитарної установи для здійснення дій щодо приведення договорів про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників у відповідність до Рішення 771.

                                                          _________________________________________

30.01.2015р. На виконання вимог Рішення НКЦПФР від 25.11.2014 №1575 «Про внесення змін до Положення про провадження депозитарної діяльності», Рішення НКЦПФР від 11.11.2014р. №1512 «Про особливості провадження депозитарної діяльності у зв’язку з тимчасовою окупацією території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя», були внесені зміни до внутрішнього Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВ «Гарант Інвест» та затверджена нова редакція Положення про депозитарну діяльність наказом директора підприємства.

                                                       _______________________________________________

22.10.2014 р. У зв’язку з набранням чинності 12.09.2014 р. Рішення НКЦПФР від 02.07.2014 №854, яким вносяться зміни до Положення про провадження депозитарної діяльності в частині виплати доходів за цінними паперами, а також враховуючи вимоги Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі, затвердженного рішенням НКЦПФР від 22.01.2014р. №47, були внесені зміни до внутрішнього Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВ «Гарант Інвест» та затверджена нова його редакціянаказом директора підприємства.

                                                     _________________________________________________

ДО УВАГИ ДЕПОНЕНТІВ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ!

Враховуючи вимоги Закону України «Про депозитарну системуУкраїни», Вимоги до договору про обслуговування рахункав цінних паперах (затверджені Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.08.2013р. №1412 зі змінами затвердженими Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринкувід 24.06.2014р. №807), повідомляємо:

Депонентам, які уклали договір про відкриття рахунку у цінних паперах зі зберігачем цінних паперів до 12.10.2013р., необхідно звернутися до депозитарної установи для здійснення дій щодо укладання договору про обслуговування рахунка в цінних паперах у строк до 12.10.2014р.

Депонентам, які уклали договір про обслуговування рахунка в цінних паперах з депозитарною установою до 05.08.2014р., необхідно звернутися до депозитарної установи для здійснення дій щодо приведення договору у відповідність до діючого законодавства у строк до 05.01.2015р.

 

Телефон для довідок: 067-611-04-91